Záměry na území ČR
Kód záměru: STC589
Název záměru: Bioplynová stanice Žabovřesky
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovChlístovChlístov u Benešova
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2008 10:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HEEL a.s.; Tyršova 196, 256 01 Benešov
IČ oznamovatele: 46356223
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáček Tomáš Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC589_oznameni.pdf (7131 kB) - 08.03.2007 16:16:45
Informace o oznámení: STC589_infOznam.doc (70 kB) - 08.03.2007 16:16:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC589_zjistovaci.doc (123 kB) - 27.04.2007 15:26:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC589_dokumentace.pdf (5489 kB) - 22.10.2007 12:07:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC589_infDokumentace.doc (87 kB) - 22.10.2007 12:07:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC589_posudek.doc (458 kB) - 13.03.2008 13:47:24
Informace o posudku: STC589_infPosudek.doc (56 kB) - 13.03.2008 13:47:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC589_inf1VP.doc (60 kB) - 04.03.2008 13:18:28
Zápis z 1. veřejného projednání: STC589_zapis1VP.doc (171 kB) - 17.04.2008 10:07:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC589_zaveryStan.doc (315 kB) - 23.06.2008 09:48:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: