Záměry na území ČR
Kód záměru: STC679
Název záměru: Stáj dojnic pro 3. tisíciletí - Zdislavice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovZdislaviceZdislavice u Vlašimi
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2008 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výrobně obchodní družstvo Zdislavice
IČ oznamovatele: 47048573
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC679_oznameni.pdf (2700 kB) - 14.09.2007 07:22:20
Informace o oznámení: STC679_infOznam.doc (56 kB) - 14.09.2007 07:22:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC679_zjistovaci.doc (93 kB) - 05.11.2007 16:44:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC679_posudek.doc (381 kB) - 21.01.2008 17:26:27
Informace o posudku: STC679_infPosudek.doc (57 kB) - 24.01.2008 14:13:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC679_zaveryStan.doc (128 kB) - 02.05.2008 10:24:48
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýBenešovMěstský úřad Vlašim
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: