Záměry na území ČR
Kód záměru: STC681
Název záměru: Bioplynová stanice na skládce EKOLOGIE, s.r.o., Babín
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkRynholecRynholec
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2013 16:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOLOGIE, s.r.o., Školní 876/6, 373 72 Lišov
IČ oznamovatele: 47540346
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2007
Zpracovatel oznámení: Dvořáček Tomáš Ing.
Text oznámení záměru: STC681_oznameni.pdf (2941 kB) - 10.08.2007 09:03:35
Informace o oznámení: STC681_infOznam.doc (66 kB) - 10.08.2007 09:03:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC681_zjistovaci.doc (125 kB) - 17.10.2007 06:20:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC681_infZjistovaci.doc (55 kB) - 09.12.2013 16:20:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýRakovníkMěstský úřad Nové Strašecí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel ustoupil od realizace záměru