Záměry na území ČR
Kód záměru: STC770
Název záměru: Instalace linky povrchových úprav společnosti VITAM s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoZloniceZlonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2008 13:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vitam s.r.o., Soběslavská 2, 190 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 49284291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření: 27.01.2008
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: STC770_oznameni.zip (3 kB) - 27.12.2007 13:57:49
Informace o oznámení: STC770_infOznam.doc (78 kB) - 27.12.2007 10:31:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC770_zjistovaci.doc (87 kB) - 30.01.2008 13:54:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC770_infZjistovaci.doc (54 kB) - 25.01.2008 10:29:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObecní úřad Zlonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: