Záměry na území ČR
Kód záměru: STC875
Název záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání, pokračování těžby v DP Loděnice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounLoděniceLoděnice u Berouna
Středočeský krajBerounLužceLužce
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2008 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 26209578
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC875_oznameni.pdf (12278 kB) - 27.05.2008 10:25:50
Informace o oznámení: STC875_infOznam.doc (55 kB) - 04.06.2008 09:40:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC875_zjistovaci.doc (119 kB) - 18.07.2008 07:49:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: