Záměry na území ČR
Kód záměru: STC888
Název záměru: Výstavba kotelny na biomasu - Králův Dvůr
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounKrálův DvůrKrálův Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2009 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KA Contracting ČR s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 25115171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: STC888_oznameni.zip (27974 kB) - 18.06.2008 12:02:49
Informace o oznámení: STC888_infOznam.doc (66 kB) - 18.06.2008 12:02:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC888_zjistovaci.doc (130 kB) - 22.07.2008 12:53:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC888_dokumentace.pdf (2121 kB) - 24.10.2008 11:16:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC888_infDokumentace.doc (61 kB) - 15.10.2008 07:43:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC888_posudek.pdf (1350 kB) - 09.02.2009 10:41:56
Informace o posudku: STC888_infPosudek.doc (62 kB) - 09.02.2009 10:41:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC888_zaveryStan.doc (192 kB) - 18.05.2009 08:21:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: