Záměry na území ČR
Kód záměru: STC893
Název záměru: Bioplynová stanice Rožmitál pod Třemšínem
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramRožmitál pod TřemšínemRožmitál pod Třemšínem
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2009 15:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bierhanzl Agri s.r.o., Sadová 517, 262 72 Březnice
IČ oznamovatele: 49550047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC893_oznameni.pdf (17199 kB) - 02.07.2008 12:13:56
Informace o oznámení: STC893_infOznam.doc (67 kB) - 02.07.2008 12:13:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2007
Závěry zjišťovacího řízení: STC893_zjistovaci.doc (133 kB) - 05.08.2008 07:58:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Plachý Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC893_posudek.zip (5383 kB) - 27.11.2008 13:52:14
Informace o posudku: STC893_infPosudek.doc (57 kB) - 27.11.2008 14:00:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC893_inf1VP.doc (61 kB) - 09.12.2008 10:31:30
Zápis z 1. veřejného projednání: STC893_zapis1VP.doc (369 kB) - 31.12.2008 11:16:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC893_zaveryStan.doc (234 kB) - 01.06.2009 14:55:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: