Záměry na území ČR
Kód záměru: STC912
Název záměru: Intenzifikace ČOV Odolena Voda
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východOdolena VodaOdolena Voda
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2008 10:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 07 Odolana Voda
IČ oznamovatele: 00240559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hammer Václav Ing.
Text oznámení záměru: STC912_oznameni.doc (3532 kB) - 24.07.2008 07:19:04
Informace o oznámení: STC912_infOznam.doc (60 kB) - 24.07.2008 09:18:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC912_zjistovaci.doc (204 kB) - 26.08.2008 09:31:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPraha-východMěstský úřad Odolena Voda
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: