Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1000
Název záměru: Rozšíření, revitalizace a stavební úpravy výrobního závodu DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. Boletice nad Labem
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínBoletice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2017 08:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., Teplická 109, 405 02 Jílové, zastoupená na základě plné moci společností NORDARCH s.r.o., Oldřichovská 14, 405 02 Děčín
IČ oznamovatele: 44222882
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2017
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1000_oznameni.zip (17182 kB) - 27.01.2017 11:13:11
Informace o oznámení: ULK1000_infOznam.pdf (33 kB) - 27.01.2017 11:13:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1000_zjistovaci.zip (990 kB) - 23.02.2017 08:54:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: