Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1005
Název záměru: Zařízení ke sběru a zpracování autovraků – provozovna Lovosice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK1005_duvodyUkonceni.zip (1489 kB) - 01.06.2017 12:08:58
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: FIKOV Metal s.r.o., Moulíkova 2238/1, 150 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 24844624
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2017 12:08
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1005_oznameni.zip (1742 kB) - 28.03.2017 07:46:32
Informace o oznámení: ULK1005_infOznam.pdf (134 kB) - 04.04.2017 14:38:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vzhledem k pozdějšímu vyvěšení informace na úřední desce města Lovosice je lhůta pro vyjádření po dohodě prodloužena do data sejmutí (tj. do 8.6.2017).