Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1006
Název záměru: Zařízení ke sběru a zpracování autovraků – provozovna Polepy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřicePolepyPolepy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: ZAVA-EKO s.r.o., č.p. 214, 411 47 Polepy
IČO oznamovatele: 03976327
Datum a čas posledních úprav: 24.05.2017 09:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1006_oznameni.zip (1052 kB) - 29.03.2017 15:58:04
Informace o oznámení: ULK1006_infOznam.pdf (135 kB) - 04.04.2017 14:41:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2017
Datum nabytí právní moci: 24.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1006_zjistovaci.zip (1351 kB) - 24.05.2017 09:51:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: