Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1009
Název záměru: Zemědělská farma Výsluní
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovVýsluníSobětice u Výsluní
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.06.2017 12:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BREZE a.s., Losiná 303, 332 04 Nezvěstice
IČ oznamovatele: 02852802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1009_oznameni.zip (11220 kB) - 26.04.2017 13:15:26
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2017
Datum nabytí právní moci: 04.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1009_zjistovaci.pdf (436 kB) - 23.06.2017 12:16:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: