Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1016
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Dolní JIřetín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHorní JiřetínDolní Jiřetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: SK METAL recycling s.r.o., Vyšehrad 1349/2, 128 00 Praha - Nové Město
IČO oznamovatele: 24316211
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2017 12:17
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2017
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1016_oznameni.zip (1066 kB) - 26.05.2017 09:05:52
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2017
Datum nabytí právní moci: 18.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1016_zjistovaci.pdf (394 kB) - 24.07.2017 12:17:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: