Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1038
Název záměru: Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí)
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceBílinaBílina
Ústecký krajTepliceHrobčiceKučlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2018 15:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Ohře, s.p., Bezrušova 4219, 430 03 Chomutov
IČ oznamovatele: 70889988
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1038_oznameni.pdf (2927 kB) - 21.11.2017 10:45:43
Informace o oznámení: ULK1038_infOznam.doc (46 kB) - 21.11.2017 10:45:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2018
Datum nabytí právní moci: 09.02.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1038_zjistovaci.zip (608 kB) - 09.01.2018 15:27:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: