Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1057
Název záměru: Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově - výstavba stáje pro reprodukční chov býků
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2018 08:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BREZE a.s., 332 04 Losiná 303
IČ oznamovatele: 02852802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK1057_oznameni.pdf (4985 kB) - 14.05.2018 12:57:41
Informace o oznámení: ULK1057_infOznam.doc (78 kB) - 16.05.2018 08:30:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2018
Datum nabytí právní moci: 31.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1057_zjistovaci.zip (914 kB) - 28.06.2018 08:29:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: