Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1065
Název záměru: Zemědělská farma Třmeňák v Prunéřově - výstavba zimovišť pro skot
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2018 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BREZE a.s., Lodiná 303, 332 04
IČ oznamovatele: 02852802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1065_oznameni.pdf (3792 kB) - 15.08.2018 08:28:39
Informace o oznámení: ULK1065_infOznam.pdf (175 kB) - 15.08.2018 08:28:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2018
Datum nabytí právní moci: 08.11.2018
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1065_zjistovaci.pdf (1011 kB) - 08.10.2018 10:55:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: