Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1074
Název záměru: Skládka Tušimice – optimalizace využití zájmového území
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovBřeznoBřezno u Chomutova
Ústecký krajChomutovKadaňTušimice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2019 14:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skládka Tušimice a.s., Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ oznamovatele: 25005553
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2019
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK1074_oznameni.zip (12823 kB) - 14.12.2018 10:02:47
Informace o oznámení: ULK1074_infOznam.zip (467 kB) - 21.12.2018 14:01:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2019
Datum nabytí právní moci: 18.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1074_zjistovaci.pdf (202 kB) - 01.02.2019 14:14:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: