Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1082
Název záměru: Atlas Most – k. ú. Havraň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56;II/72;II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHavraňHavraň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2019 09:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Atlas Box & Crating Czech s.r.o., Bělohorská 245/71, 169 00, Praha 6 -Břevnov
IČ oznamovatele: 05161339
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.04.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1082_oznameni.zip (9336 kB) - 27.03.2019 12:54:06
Informace o oznámení: ULK1082_infOznam.zip (421 kB) - 22.03.2019 15:41:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2019
Datum nabytí právní moci: 11.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1082_zjistovaci.pdf (832 kB) - 09.05.2019 09:53:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: