Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1101
Název záměru: Duchcov Park
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ULK1101_duvodyUkonceni.pdf (82 kB) - 19.12.2019 14:00:24
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDuchcovDuchcov
Ústecký krajTepliceZabrušanyZabrušany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2019 14:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RotaGroup, s.r.o., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 27967344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., PhD.
Text oznámení záměru: ULK1101_oznameni.zip (59586 kB) - 01.11.2019 10:44:31
Informace o oznámení: ULK1101_infOznam.zip (180 kB) - 06.11.2019 10:36:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: