Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1106
Název záměru: Navýšení kapacity výroby kamenolomu Císařský
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínŠluknovCísařský
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2020 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
IČ oznamovatele: 26177005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 17.02.2020
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: ULK1106_oznameni.zip (23089 kB) - 17.01.2020 11:35:45
Informace o oznámení: ULK1106_infOznam.zip (166 kB) - 17.01.2020 12:03:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1106_zjistovaci.pdf (1025 kB) - 24.02.2020 09:01:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: