Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1113
Název záměru: Intenzifikace výroby rostlinných olejů - 2. podání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/97
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice
IČO oznamovatele: 26311208
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2020 14:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK1113_oznameni.zip (13334 kB) - 16.03.2020 17:51:53
Informace o oznámení: ULK1113_infOznam.pdf (146 kB) - 18.03.2020 10:56:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2020
Datum nabytí právní moci: 13.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1113_zjistovaci.pdf (277 kB) - 13.05.2020 14:20:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: