Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1129
Název záměru: Farma pro chov nosnic Valov - hala č. 4
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58;II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPodbořanyValov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2020 09:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO PRODUKCE s. r. o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 14 - Kyje
IČ oznamovatele: 29045258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2020
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK1129_oznameni.pdf (16601 kB) - 17.09.2020 12:04:27
Informace o oznámení: ULK1129_infOznam.zip (316 kB) - 30.09.2020 09:20:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2020
Datum nabytí právní moci: 24.12.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1129_zjistovaci.pdf (275 kB) - 23.11.2020 09:54:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1129_infZjistovaci.pdf (144 kB) - 23.11.2020 09:54:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: