Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1153
Název záměru: Farma kuřic Lenešice - změna technologie chovu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/58
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLenešiceLenešice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2021 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vejce CZ s.r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2021
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK1153_oznameni.pdf (13475 kB) - 25.05.2021 09:46:16
Informace o oznámení: ULK1153_infOznam.zip (165 kB) - 25.05.2021 09:46:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1153_zjistovaci.pdf (1165 kB) - 30.06.2021 10:14:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1153_infZjistovaci.pdf (54 kB) - 30.06.2021 10:14:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: