Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1169
Název záměru: Ústí nad Labem - CPI Obchodní park Krásné Březno
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemKrásné Březno
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2021 14:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Property Investments, a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 42716161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2021
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: ULK1169_oznameni.zip (27529 kB) - 12.10.2021 08:33:20
Informace o oznámení: ULK1169_infOznam.pdf (184 kB) - 12.10.2021 08:33:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1169_zjistovaci.pdf (3313 kB) - 08.12.2021 14:58:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1169_infZjistovaci.pdf (53 kB) - 08.12.2021 14:58:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: