Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1180
Název záměru: Projekt terénních úprav a závěrečné rekultivace na pozemku č. 424/5, 424/16 a 424/18 k.ú. Dolejší Hůrky
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPostoloprtyDolejší Hůrky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2022 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jana Honzová, Lipenec 44, 440 01 Louny
IČ oznamovatele: 03987019
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK1180_oznameni.zip (16722 kB) - 28.01.2022 08:08:57
Informace o oznámení: ULK1180_infOznam.pdf (171 kB) - 28.01.2022 08:08:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1180_zjistovaci.pdf (901 kB) - 11.03.2022 09:31:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: