Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK285
Název záměru: Protipovodňová opatření na Labi - Děčín, levý břeh
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínPodmokly
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2007 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hydroprojekt CZ a.s.
IČ oznamovatele: 26475081
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Schejbalová Kristina Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK285_oznameni.doc (2361 kB) - 18.01.2007 13:49:08
Informace o oznámení: ULK285_infOznam.doc (32 kB) - 19.01.2007 13:31:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK285_zjistovaci.doc (117 kB) - 30.03.2007 13:43:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK285_infZjistovaci.doc (32 kB) - 08.03.2007 13:31:13
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: