Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK315
Název záměru: Revitalizace Bíliny ( revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta)
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovVrskmaňNové Sedlo nad Bílinou
Ústecký krajChomutovVysoká PecVysoká Pec
Ústecký krajMostMostErvěnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2007 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mostecká uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
IČ oznamovatele: 27261824
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK315_oznameni.doc (396 kB) - 22.03.2007 09:06:37
Informace o oznámení: ULK315_infOznam.doc (30 kB) - 22.03.2007 09:06:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK315_zjistovaci.doc (114 kB) - 02.05.2007 09:41:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Jirkov
ÚsteckýMostMagistrát města Mostu
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: