Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK387
Název záměru: Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou pod 30.000t/rok
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK387_duvodyUkonceni.pdf (68 kB) - 12.02.2018 15:29:08
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovChbanyRoztyly
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Roztyly 3, 438 01 Žatec
IČO oznamovatele: 62739026
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2018 15:29
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: ULK387_oznameni.pdf (827 kB) - 16.11.2007 07:44:20
Informace o oznámení: ULK387_infOznam.doc (31 kB) - 16.11.2007 07:44:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: ULK387_zjistovaci.pdf (187 kB) - 20.12.2007 06:44:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dle sdělení oznamovatele Severočeských pískoven a štěrkoven spol. s r.o., nebude záměr pravděpodobně realizován (zpráva o pokračování těžby z r. 2014).