Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK520
Název záměru: Zpracování zbytkové strusky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLouka u LitvínovaLouka u Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2009 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magnezium Elektron CZ s.r.o.
IČ oznamovatele: 26449218
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK520_oznameni.doc (15908 kB) - 17.12.2008 17:28:04
Informace o oznámení: ULK520_infOznam.doc (33 kB) - 19.12.2008 16:34:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK520_zjistovaci.doc (68 kB) - 29.01.2009 15:33:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýMostMěstský úřad Litvínov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petira Oldřich Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK520_posudek.doc (295 kB) - 15.05.2009 08:44:19
Informace o posudku: ULK520_infPosudek.doc (31 kB) - 15.05.2009 08:44:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK520_inf1VP.doc (51 kB) - 15.06.2009 15:00:15
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK520_zapis1VP.doc (83 kB) - 30.06.2009 13:20:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK520_zaveryStan.doc (175 kB) - 22.09.2009 08:16:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: