Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK569
Název záměru: Garážová bioplynová stanice - farma Heřmanov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínHeřmanovHeřmanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2009 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROPOS Farm s.r.o., Heřmanov 144, 405 02 Děčín 2
IČ oznamovatele: 25017616
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: ULK569_oznameni.pdf (9866 kB) - 20.08.2009 11:45:25
Informace o oznámení: ULK569_infOznam.doc (43 kB) - 20.08.2009 11:45:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK569_zjistovaci.pdf (384 kB) - 01.10.2009 08:47:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: