Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK577
Název záměru: Labe - Děčín - pravý břeh. Zvýšení ochrany městské zástavby PB hrázemi.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínDěčín-Staré Město
Ústecký krajDěčínDěčínDěčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2009 17:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Labské údolí
Text oznámení záměru: ULK577_oznameni.doc (6993 kB) - 14.09.2009 12:59:39
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK577_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (2022 kB) - 14.09.2009 13:02:28
Informace o oznámení: ULK577_infOznam.doc (39 kB) - 15.09.2009 12:24:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK577_zjistovaci.doc (84 kB) - 02.11.2009 17:19:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: