Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK656
Název záměru: Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p.č. PK 121, 124 k.ú. Čížkovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ULK656_duvodyUkonceni.pdf (226 kB) - 18.04.2011 14:56:38
Zařazení: II/8.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceČížkoviceČížkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2011 15:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TY invest group s.r.o., Vřesová 684/12, 180 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 26468204
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: ULK656_oznameni.pdf (1696 kB) - 30.06.2010 14:18:05
Informace o oznámení: ULK656_infOznam.doc (39 kB) - 07.07.2010 12:13:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK656_zjistovaci.doc (97 kB) - 17.09.2010 13:52:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK656_dokumentace.pdf (4084 kB) - 04.02.2011 14:21:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK656_infDokumentace.doc (39 kB) - 04.02.2011 14:22:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: