Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK692
Název záměru: Rozšíření výroby ve společnosti Starcam s.r.o. Havraň
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHavraňHavraň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2011 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Starcam s.r.o., Havraň 137, 434 40 Most 1
IČ oznamovatele: 27289729
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: ULK692_oznameni.doc (8257 kB) - 28.12.2010 16:05:01
Informace o oznámení: ULK692_infOznam.doc (39 kB) - 29.12.2010 13:37:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK692_zjistovaci.doc (85 kB) - 23.02.2011 12:26:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK692_dokumentace.pdf (9461 kB) - 11.05.2011 09:36:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK692_infDokumentace.doc (39 kB) - 11.05.2011 09:37:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK692_posudek.pdf (661 kB) - 12.10.2011 12:33:52
Informace o posudku: ULK692_infPosudek.doc (43 kB) - 10.10.2011 12:51:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK692_zaveryStan.doc (130 kB) - 28.12.2011 11:24:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: