Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK706
Název záměru: Modernizace areálu pro chov nosnic - Černčice, výstavba nové haly č. 5
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyOboraObora u Loun
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2011 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEJCE CZ, s.r.o.,
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK706_oznameni.pdf (1179 kB) - 11.02.2011 08:15:02
Informace o oznámení: ULK706_infOznam.doc (39 kB) - 28.02.2011 10:57:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK706_zjistovaci.pdf (1316 kB) - 03.05.2011 07:59:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK706_posudek.zip (9649 kB) - 18.08.2011 10:12:10
Informace o posudku: ULK706_infPosudek.doc (40 kB) - 18.08.2011 10:12:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK706_zaveryStan.doc (122 kB) - 22.11.2011 10:52:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: