Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK738
Název záměru: REKULTIVACE SKLÁDKY – DŮL 5. KVĚTNA - ÚSTÍ NAD LABEM
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ULK738_duvodyUkonceni.pdf (194 kB) - 20.10.2011 10:21:21
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemPředlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2011 11:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárna Trmice a.s., Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem - Trmice
IČ oznamovatele: 28707052
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK738_oznameni.zip (67189 kB) - 14.07.2011 14:00:50
Informace o oznámení: ULK738_infOznam.pdf (380 kB) - 18.07.2011 09:53:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK738_zjistovaci.pdf (76 kB) - 31.08.2011 14:47:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: