Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK762
Název záměru: Vědecko technický park Nupharo
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemLibouchecKnínice u Libouchce
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2013 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Žďárek s.r.o., Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 27408906
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: ULK762_oznameni.pdf (11176 kB) - 14.12.2011 14:51:27
Informace o oznámení: ULK762_infOznam.doc (39 kB) - 16.12.2011 13:48:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK762_zjistovaci.doc (3372 kB) - 09.02.2012 10:59:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK762_infZjistovaci.doc (71 kB) - 05.06.2013 10:17:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: