Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK777
Název záměru: Green Square Teplice, hala T3
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaKrupka
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2012 14:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONTERA Management s.r.o.
IČ oznamovatele: 28573510
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ULK777_oznameni.pdf (19450 kB) - 27.02.2012 08:19:50
Informace o oznámení: ULK777_infOznam.doc (40 kB) - 08.03.2012 10:47:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK777_zjistovaci.doc (120 kB) - 10.04.2012 12:00:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK777_infZjistovaci.doc (40 kB) - 30.10.2012 14:15:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: