Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK803
Název záměru: Navýšení skladových kapacit
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.5;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.10.2012 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 07 Lovosice
IČ oznamovatele: 49100262
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.09.2012
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK803_oznameni.pdf (2165 kB) - 03.09.2012 13:40:23
Informace o oznámení: ULK803_infOznam.doc (40 kB) - 03.09.2012 13:39:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK803_zjistovaci.pdf (62 kB) - 25.10.2012 09:12:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK803_infZjistovaci.doc (38 kB) - 25.10.2012 09:12:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: