Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK813
Název záměru: Zařízení ke sběru a výkupu autovraků - Jaroslav Závorka - provozovna Roudnice nad Labem
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceRoudnice nad LabemRoudnice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2012 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Závorka, Nádražní 91, 412 01 Litoměřice
IČ oznamovatele: 13348761
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2012
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK813_oznameni.zip (1984 kB) - 09.11.2012 09:26:47
Informace o oznámení: ULK813_infOznam.pdf (30 kB) - 12.11.2012 11:28:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK813_zjistovaci.zip (648 kB) - 12.12.2012 15:25:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK813_infZjistovaci.pdf (29 kB) - 13.12.2012 10:41:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: