Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK833
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Líšťany
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLíšťanyLíšťany u Cítolib
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2013 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2013
Zpracovatel oznámení: Růžička Jaroslav RNDr.
Text oznámení záměru: ULK833_oznameni.zip (17739 kB) - 08.03.2013 09:11:30
Informace o oznámení: ULK833_infOznam.pdf (31 kB) - 14.03.2013 10:22:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK833_zjistovaci.pdf (61 kB) - 15.08.2013 09:28:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK833_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 15.08.2013 09:28:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: