Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK845
Název záměru: Rozšíření výroby přípravku Elsil CT
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemNeštěmice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2013 14:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodní sklo, a.s., Krakovská 1346 / 15, 110 01 Praha 1
IČ oznamovatele: 27921662
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2013
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK845_oznameni.zip (6923 kB) - 22.04.2013 09:26:15
Informace o oznámení: ULK845_infOznam.pdf (30 kB) - 29.04.2013 09:13:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK845_zjistovaci.zip (885 kB) - 24.06.2013 14:30:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK845_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 24.06.2013 14:25:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: