Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK846
Název záměru: Zařízení suché fermentace Lišnice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLišniceLišnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2013 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BELA MOST, s.r.o.
IČ oznamovatele: 60281839
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.05.2013
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: ULK846_oznameni.pdf (31890 kB) - 02.05.2013 09:42:01
Informace o oznámení: ULK846_infOznam.doc (40 kB) - 02.05.2013 09:42:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK846_zjistovaci.doc (149 kB) - 16.07.2013 09:16:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK846_infZjistovaci.doc (41 kB) - 16.07.2013 09:16:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: