Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK854
Název záměru: Betonárka Libochovice II.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLibochoviceLibochovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2013 16:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TG TILLAR, s.r.o.
IČ oznamovatele: 24749648
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2013
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: ULK854_oznameni.zip (1867 kB) - 02.08.2013 08:57:27
Informace o oznámení: ULK854_infOznam.doc (40 kB) - 05.08.2013 14:27:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK854_zjistovaci.doc (155 kB) - 30.09.2013 16:27:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK854_infZjistovaci.doc (40 kB) - 30.09.2013 16:27:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: