Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK859
Název záměru: Přemístění závodu JOTUN do haly 3 VGP parku v Přestanově a zvýšení kapacity výroby práškových barev
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemPřestanovPřestanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., Na Rovném 866, 400 04 Trmice
IČO oznamovatele: 49900871
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2013 12:35
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: ULK859_oznameni.pdf (2838 kB) - 05.09.2013 09:53:45
Informace o oznámení: ULK859_infOznam.doc (42 kB) - 05.09.2013 13:16:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK859_zjistovaci.doc (102 kB) - 10.10.2013 12:34:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK859_infZjistovaci.doc (40 kB) - 10.10.2013 12:35:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: