Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK861
Název záměru: Instalace dvouplášťové nádrže na naftu ve společnosti RYKO a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínPodmokly
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2013 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RYKO a.s., Dělnická 1408/29, 405 02 Děčín
IČ oznamovatele: 25418572
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.10.2013
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK861_oznameni.pdf (2396 kB) - 13.09.2013 08:34:09
Informace o oznámení: ULK861_infOznam.pdf (31 kB) - 13.09.2013 09:49:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK861_zjistovaci.zip (535 kB) - 15.10.2013 08:57:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK861_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 15.10.2013 08:50:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: