Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK879
Název záměru: „PREOL, a.s. – Extruze řepkových šrotů
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/8.7;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2014 10:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice
IČ oznamovatele: 26311208
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2014
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK879_oznameni.zip (8259 kB) - 04.04.2014 10:22:14
Informace o oznámení: ULK879_infOznam.pdf (30 kB) - 08.04.2014 15:07:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ULK879_zjistovaci.pdf (59 kB) - 15.05.2014 10:01:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK879_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 15.05.2014 10:01:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: