Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK890
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Polepy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřicePolepyPolepy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Jaroslav Závorka, Nádražní 91, 412 01 Litoměřice
IČO oznamovatele: 13348761
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2014 07:33
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2014
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK890_oznameni.zip (2165 kB) - 30.06.2014 09:58:07
Informace o oznámení: ULK890_infOznam.pdf (31 kB) - 04.07.2014 10:19:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ULK890_zjistovaci.pdf (54 kB) - 29.07.2014 07:32:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK890_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 29.07.2014 07:33:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: