Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK924
Název záměru: Novostavba skladovací haly , parc. č. 1644/229, 1644/307, 1644/332, 1680/3 a 1684, k.ú. Štětí I, MONDI COATING Štětí a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceŠtětíŠtětí I
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mondi Coating Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí
IČ oznamovatele: 25428373
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.03.2015
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: ULK924_oznameni.pdf (3322 kB) - 24.02.2015 10:17:32
Informace o oznámení: ULK924_infOznam.pdf (31 kB) - 02.03.2015 11:24:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK924_zjistovaci.pdf (44 kB) - 30.03.2015 10:38:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK924_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 30.03.2015 10:38:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: