Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK928
Název záměru: Navýšení kapacity farmy chovu nosnic Černčice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyOboraObora u Loun
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2015 11:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEJCE CZ, s.r.o., Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 – Kyje
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK928_oznameni.zip (12234 kB) - 05.03.2015 09:07:45
Informace o oznámení: ULK928_infOznam.pdf (31 kB) - 28.04.2015 11:04:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK928_zjistovaci.pdf (73 kB) - 28.04.2015 11:05:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: