Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK932
Název záměru: DEKTRADE Teplice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceTepliceTeplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.03.2018 10:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dektrade a.s., Tiskarská 10/257,
IČ oznamovatele: 48589837
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ULK932_oznameni.pdf (13830 kB) - 31.03.2015 10:58:48
Informace o oznámení: ULK932_infOznam.docx (28 kB) - 08.04.2015 12:01:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2015
Datum nabytí právní moci: 15.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK932_zjistovaci.zip (207 kB) - 17.07.2015 09:37:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dne 27.5.2015 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí, že záměr "DEKTRADE Teplice" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Ministerstvo životního prostředí ve svém rozhodnutí o odvolání ze dne 17.7.2015 odvolání jako nepřípustné zamítlo.